Kascontrolecommissie

Taken:

  • Jaarlijkse kascontrole uitvoeren.

Commissieleden:

Coordinator Randy Kerstjens

Aanspreekpunt bestuur Randy Kerstjens

Commissieleden:

  • Ad Verstappen
  • Peter Huys