Controleurscommissie

Taken:

  • Jaarplanning opzetten mbt bezetting non-stops door vaste controleurs/knippers en btc-triallisten.
  • Wijzigingen in controle op controleursschema controleren (voorafgaand aan wedstrijd).
  • Controleurs ontvangen en indelen naar non-stop; afgifte en inname van alle controleursmaterialen .

Commissieleden:

Coordinator Wim Waeijen

Leden:

  • Wim Waeijen